Norsk sykkelhistorisk forening


Norge har produsert sine egne sykler i over hundre år. Det gjør vi ikke lenger; norsk sykkelproduksjon opphørte i 2000 da Cycleurope nedla DBS-fabrikken i Sandnes og solgte det meste av utstyret til Brasil. Jeg arbeider med idèen om å starte en forening for alle med interesse for sykkelen og dens historie, noe lignende svenskenes "Cykelhistoriska riksförbundet", men med utvidet interessefelt til å gjelde hele sykkelhistorien opp til de siste som ble produsert i Norge.

Den Rustne Eike sykkelsamling har sannsynligvis verdens største samling av nasjonalt produserte sykler, ca. 500, og et meget stort arkiv. Jeg har i et kvart århundre prøvet å samle det hele til "Norsk sykkelproduksjons historie", og å etablere et norsk sykkelmuseum. Jeg innser nå at å gjøre denne kjempejobben helt alene vil jeg ikke rekke før jeg dør, selv om jeg planlegger å bli 110, så jeg foreslår at alle som har interesse for sykkel samler kreftene i en forening i likhet med mange muséers venneforeninger. Som medlem vil du få tilgang til hele mitt arkiv, og anledning til å være med på dugnad når muséet skal bygges, samt å bevare en vesentlig del av norsk industri- og kulturhistorie som hittil har vært lite påaktet.

Jeg har ingen erfaring i å starte foreninger, og liten kapasitet til å ta det arbeidet, så jeg håper at noen organisasjonstalenter melder seg; hittil består oppstartskomitéen av meg selv, Ben Skinner, Vegard Bakken og Jan Brisum. Jeg er ikke spesielt god på data, og vet ikke engang hvordan jeg skal ordne et evt. medlemskartotek på PC, men jeg kan vel lære...

Med Vennlig hilsen

Einar Bowitz

Sykkelhistoriker